Projenin Tanıtımı

Tasarım Öğretimi Programı (Mimarlık ve Çocuk Öğretim Programı)’nın Türk Kültürüne Uyarlanması, Etkililiği Analizi ve Yaygınlaştırılması” Projesi


TÜBİTAK tarafından desteklenen “Tasarım Öğretimi Programı (Mimarlık ve Çocuk Öğretim Programı)’nın Türk Kültürüne Uyarlanması, Etkililiği Analizi ve Yaygınlaştırılması Projesi” bir grup öğretim üyesi ve mimarlar tarafından yürütülmektedir.  Projede kapsamında Ankara’da yürütülen çalışmalar Ekim 2010 tarihinde başlamıştır. Toplam 24 ay sürmesi öngörülen bu projenin Ekim 2012 tarihinde tamamlanması planlanmıştır. Projesi"nin toplam bütçesi 107.960.00 TL'dir.

Amaç:

Bu araştırmada okulöncesi 6 yaş grubu ve ilköğretim 1-5. sınıf düzeyindeki çocuklar için “Tasarım Öğretimi Programı (Mimarlık ve Çocuk Öğretim Programı)’nın uyarlanması, etkililiğinin analizi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu genel amaç çerçevesinde alt amaçlar;

1.  Özgün adı “Architecture and Children” (Taylor, Vlastos ve Marshall, 1991) olan Tasarım Öğretimi Programı (Mimarlık ve Çocuk Öğretim Programı)’nı okul öncesi 6 yaş grubu ve ilköğretim 1-5. sınıf düzeyindeki çocuklar için Türkçe’ye uyarlamak,

2. Tasarım Öğretimi Programı’nın çocukların tasarım becerilerini ve yaşanılan fiziksel çevreye (mekana) yönelik duyarlılıklarını geliştirmedeki etkililiğini test etmek için performansa ve portfolyaya dayalı ölçme araçları geliştirmek,

3. Tasarım Öğretimi Programı (Mimarlık ve Çocuk Öğretimi Programı)'nı;  konferans, seminer, çalıştay gibi bilimsel etkinlikler ile eğitim çevrelerinde tanıtmak, kullanımını yaygınlaştırmaktır.

 • Okulum - Okulöncesi
  26/12/2011

  Sınıfımızda olmasını istediğimiz objeleri düşündük. Kukla bir korkuluk, oyuncak robot, rahat bir kanepe ve koltuk bunlardan birkaçı... [Devamı]

 • Okulum - 1. Sınıf
  23/12/2011

  Okulumuzda olmasını istediğimiz şeyleri tasarladık. Örneğin; yastık savaşı yapılabilecek bir alan, çiçek bahçesi, herkesin kendine ait masa ve sandalyesi g [Devamı]

 • Okulum - 2. Sınıf
  22/12/2011

  Okulumuzda beğendiğimiz ve beğenmediğimiz mekanları sorguladık. Örneğin; tuvalet ve lavabolar, okul bahçesi ve sınıflar gibi. Daha sonra okulumuzda olmasın [Devamı]

 • Okulum - 3. Sınıf
  21/12/2011

  Spor salonu, yeşil bir bahçe, tahteravalli, salıncak, kaydırak, çöplerin yere atılmasını engelleyen bir robot; okulumuz için hayal ettiklerimizden sadece b [Devamı]